Het Platform

Platform Makers is een samenwerkingsverband van beroeps- en belangenorganisaties van auteurs en uitvoerende kunstenaars.

Het Platform bestaat uit:

ACT (acteurs)
Auteursbond (educatieve auteurs, freelance journalisten, literaire schrijvers, scenarioschrijvers, toneelschrijvers, vertalers en zelfstandig ondertitelaars)
BCMM Beroepsvereniging Componisten Multimedia (mediacomponisten)
Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers – BNO (ontwerpers en illustratoren)
Beroepsvereniging Auteur-Muzikanten (BAM!) (muziekauteurs)
Dupho (fotografen)
Dutch DJ Foundation – DDJF (DJ’s/producers)
Dutch Directors Guild – DDG (film- en televisieregisseurs)
Kunstenbond (kunstenaars en creatieven)
Nederlandse Vereniging van Journalisten – NVJ ((foto)journalisten, programmamakers)
Netherlands Society of Cinematographers – NSC (cinematographers)
Nieuw Genootschap van Nederlandse Componisten – Nieuw Geneco (componisten)
Ntb (musici, dansers, acteurs, componisten en muziektekstschrijvers)
Popauteurs.nl (componisten en muziektekstschrijvers)
Samen1Stem (freelancers werkzaam in nasynchronisatie of andere vormen van stemwerk)
Tekstnet (tekstschrijvers)
VCTN (componisten en tekstdichters)

Het bestuur bestaat uit:

– Erwin Angad-Gaur, voorzitter
– Ellie Speet, secretaris/penningmeester
– Jan Hilbers, DB lid
– Caspar de Kiefte, DB-lid
– Guus Bleijerveld
– Rosa García López
– Laila Schoots
– twee vacatures

Het Platform wordt ondersteund door:

de financiële middelen die door Voice beschikbaar worden gesteld voor collectieve activiteiten.