Uncategorized

Werken voor een kratje bier – debat met politici en makers op donderdag 27 september

De bijeenkomst op 27 september zal plaatshebben in Nieuwspoort om 15.30 uur. Inloop vanaf 15.00 uur en aansluitend aan het debat een borrel tot uiterlijk 18.30 uur.

Voorafgaand aan het Algemeen Overleg Auteursrecht op 4 oktober in de Tweede Kamer organiseert Platform Makers de bijeenkomst  “Werken voor een kratje bier” als onderdeel in de lobby tussenevaluatie auteurscontractenrecht. Zet donderdag 27 september vast in de agenda voor het debat met politici en makers in de agenda. Zodra wij de invulling van het programma rond hebben, melden wij dit spoedig.

“Werken voor een kratje bier… en meer onbillijke voorstellen”