Actueel

Donderdag 10 oktober, 16.30 uur. Debat “De waarde van het auteursrecht”

Tijdens de bijeenkomst zullen twee korte voorlichtingsfilms en een publicatie over auteurs- en naburig recht gepresenteerd worden. Daarnaast organiseren wij een debat met zowel makers, producenten als politici onder leiding van journalist Frénk van der Linden. Onder meer de Kamerleden Peter Kwint (SP), Niels van den Berge (GroenLinks) zullen daarbij aanwezig zijn.
Het inkomen van makers en werkenden in de cultuur staat hoog op de politieke agenda. Het feit dat in de culturele sector sprake is van zeer scheve arbeidsverhoudingen wordt breed als een probleem ervaren, binnen de Tweede Kamer en binnen het kabinet. Het auteurs- en naburig recht is voor auteurs en artiesten essentieel voor het verkrijgen van inkomen, maar lijkt daarbij soms onderbelicht. Onbekend maakt onbemind: tijd daarom om de dagelijkse werking en het belang van het auteurs- en naburig recht beter kenbaar te maken. Voor een eerlijk inkomen voor makers en voor een goed functionerende cultuursector.
Ook de zaal heeft gelegenheid tot inbreng. Dus kom 10 oktober naar Nieuwspoort en laat je stem horen!

Programma olv Frénk van der Linden, journalist:
– presentatie boekje en
– lancering korte films “De Waarde van het auteursrecht, wees er zuinig op”
– debat: de praktijk & beleid

Deelnemers:
Eric Brinkhorst (fotojournalist)
Esmé Lammers (regisseur)
Britt van Uem (freelance journalist)
Monique van de Ven (actrice)
Martijn David (algemeen secretaris Groep Algemene Uitgevers (GAU))

Peter Kwint (Tweede Kamerlid SP)
Niels van den Berge (Tweede Kamerlid Groen Links)
Erwin Angad-Gaur (voorzitter Platform Makers)

10 oktober 2019 oktober 16.30 uur (inloop 16.00 uur) tot 18.00 uur – aansluitend borrel

Nieuwspoort – Lange Poten 10, Den Haag
Aanmelden: info@platformmakers.nl