Actueel

Donderdag 27 september, 15.30 uur. Debat “Werken voor een kratje bier” in Nieuwspoort

 

Op 27 september, een week voorafgaand aan het Algemeen Overleg Auteursrecht op 4 oktober in de Tweede Kamer, organiseert Platform Makers de bijeenkomst  “Werken voor een kratje bier” in het Haagse Nieuwspoort. Onder leiding van journalist Frénk van der Linden delen makers hun ervaringen in de contractpraktijk met beleidsmakers.

Het inkomen van makers en werkenden in de cultuur staat hoog op de politieke agenda. Het feit dat in de culturele sector sprake is van zeer scheve arbeidsverhoudingen wordt breed als een probleem ervaren, binnen de Tweede Kamer en binnen het kabinet. Het auteurs- en naburig recht, voor makers, essentieel voor het verkrijgen van inkomen, lijkt daarbij soms onderbelicht.

Bijna drie jaar geleden, op 1 juli 2015, werd het auteurscontractenrecht ingevoerd: een wettelijke bescherming van auteurs en artiesten tegen wurgcontracten. De bedoeling was makers niet langer aan het kortste eind te laten trekken, hen de ruimte te geven om te kunnen onderhandelen over goede voorwaarden en billijke vergoedingen. Vooralsnog zijn de effecten van de nieuwe wetgeving beperkt.

Platform Makers maakte voor de zomer een eigen tussenstand op en publiceerde de ervaringen van makers in de publicatie “Werken voor een kratje bier… en meer onbillijke voorstellen”.

Nu de Tweede Kamer over de tussenevaluatie van de nieuwe wet zal spreken organiseert Platform Makers een debat over dit onderwerp, waarbij zowel vertegenwoordigers uit het veld als politici met elkaar zullen spreken over de (zeer beperkte) effecten die de nieuwe wet tot nog toe had en hoe hierin verbetering te brengen.

Deelnemers aan het debat:

onder meer Esmé Lammers (regisseur), Will Maas (muzikant), Inge van Mill (fotograaf), Peter Kwint (Tweede Kamerlid SP), Erwin Angad-Gaur (voorzitter Platform Makers), Paul Solleveld, (voorzitter Platform Creatieve Media Industrie)

(Toevoegingen aan de deelnemers zullen mogelijk in de aanloop naar het debat aan dit bericht worden toegevoegd.)

27 september 15.30 uur tot 17.30 uur – aansluitend borrel
(inloop 15.00 uur)

Lange Poten 10, Den Haag

Aanmelden: info@platformmakers.nl