Het Platform

Platform Makers is een samenwerkingsverband van beroeps- en belangenorganisaties van auteurs en uitvoerende kunstenaars.


Het Platform bestaat uit:

ACT (acteurs)
ACM-Filmprofessionals (art, costume, make-up/hairdesigners)
Auteursbond (educatieve auteurs, freelance journalisten, literaire schrijvers, scenarioschrijvers, toneelschrijvers, vertalers en zelfstandig ondertitelaars)
BAM! Popauteurs (songwriters popmuziek)
BCMM Beroepsvereniging Componisten Multimedia (mediacomponisten)
BIM Beroepsvereniging van Improviserende Musici (jazzmusici)
Damd (professionals in 2D/3D animatie, VFX/postproduction en motion design)
Dutch Directors Guild – DDG (film- en televisieregisseurs)
Kunstenbond (kunstenaars en creatieven)
NCE Nederlandse Vereniging van Cinema-Editors (filmeditors)
Nederlandse Vereniging van Journalisten – NVJ ((foto)journalisten, programmamakers)
Netherlands Society of Cinematographers – NSC (cinematographers)
Nieuw Genootschap van Nederlandse Componisten – Nieuw Geneco (componisten)
Ntb (musici, dansers, acteurs, componisten en muziektekstschrijvers)
Samen1Stem (freelancers werkzaam in nasynchronisatie of andere vormen van stemwerk)
Tekstnet (tekstschrijvers)
VCA Vereniging Constructief Audio (sound designers)
VCTN (componisten en tekstdichters)

Het bestuur bestaat uit:

– Erwin Angad-Gaur, voorzitter
– Ellie Speet, secretaris/penningmeester
– Annemarie van Toorn, DB-lid
– Caspar de Kiefte, DB-lid
– Guus Bleijerveld
– Milen van Boldrik
– Bert Bouma

Het Platform wordt ondersteund door:

de financiële middelen die door Voice beschikbaar worden gesteld voor collectieve activiteiten.