Correspondentie

Aanvullende reactie aan de Tweede Kamer betreffende het voornemen een niet-overdraagbaar auteursrecht niet op te nemen in het definitieve wetsvoorstel auteurscontractenrecht

Aanvullende reactie aan de Tweede Kamer betreffende het voornemen een niet-overdraagbaar auteursrecht niet op te nemen in het definitieve wetsvoorstel auteurscontractenrecht.
Download