Correspondentie

Brief Platform Makers en PAM aan ministerie van Veiligheid en Justitie

Brief Platform Makers en PAM aan ministerie van Veiligheid en Justitie betreffende artikel 45 d; toelichting op implicaties cessio legis voor beroepspraktijk makers en verzoek daaromtrent aan de staatssecretaris.
Download