Actueel

Consultatietermijn voor voorontwerp Auteurscontractenrecht verlengd.

Consultatietermijn voor voorontwerp Auteurscontractenrecht verlengd. De consultatietermijn waarbinnen belanghebbenden kunnen reageren op het voorontwerp van het Auteurscontractenrecht is met een maand verlengd tot 30 september 2010. Het Platform had er bij het Ministerie van Justitie op aangedrongen de termijn niet te verlengen, maar het Ministerie heeft dat, gelet op vakantieperiode, nu toch gedaan. Aan de gezamenlijke reactie van alle bij het Platform aangesloten organisaties wordt hard gewerkt. Deze zal gepubliceerd worden zodra de consultatieperiode is verstreken.