Actueel

De nieuwe inkoopvoorwaarden die Malmberg onlangs aan haar freelancers heeft verstuurd, bevatten zeer eenzijdige en onredelijke bepalingen

De nieuwe inkoopvoorwaarden die Malmberg onlangs aan haar freelancers heeft verstuurd, bevatten zeer eenzijdige en onredelijke bepalingen. Zo moeten o.a. alle rechten worden overgedragen, kan de maker het werk zelf niet meer gebruiken, wordt het volledige risico via garanties, vrijwaringen en onbeperkte aansprakelijkheid bij de maker gelegd, en mag Malmberg het werk zelf gebruiken en in licentie geven zonder dat daar passende vergoedingen tegenover staan. Nog niet eerder in inkoopvoorwaarden gezien zijn de bepalingen waarin ook de (aanspraken uit de) collectieve rechten moeten worden overgedragen aan de uitgever, zonodig door verrekening met het maakhonorarium. In theorie kan dat dus betekenen dat je moet betalen om te mogen werken voor Malmberg! De beroepsorganisaties van betrokken makers hebben, ondersteund door de CBO’s en het Platform Makers, Malmberg benaderd voor overleg om de voorwaarden in deze vorm van tafel te krijgen. De brief is hier te downloaden. Aan de makers is het advies gegeven om de voorwaarden niet zonder meer te accepteren en contact op te nemen met de betrokken beroepsorganisatie.
Download