Actueel

Het Ministerie is bereid geweest de bezwaren tegen het voorgestelde artikel 45d in het huidige wetsvoorstel om te zetten in een (concept) wijzigingsvoorstel

10.04.2014 Platform Makers is, met name ten behoeve van alle bij de leden van het Platform aangesloten scenaristen, uitvoerend kunstenaars en regisseurs, verheugd te constateren dat het Ministerie bereid is geweest de bezwaren in het veld tegen het voorgestelde artikel 45d in het huidige wetsvoorstel om te zetten in een (concept) wijzigingsvoorstel dat recht doet aan de zienswijze van betrokken marktpartijen. Over het voorstel tot schrappen van de uitzondering voor muziekauteurs heeft het Platform Makers echter grote zorg.