Actueel

Platform Makers heeft 10 april jl. kennis genomen van het arrest van het Europese Hof van Justitie in de zaak ACI Adam BV cs versus Stichting de Thuiskopie en Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen

“Platform Makers heeft 10 april jl. kennis genomen van het arrest van het Europese Hof van Justitie in de zaak ACI Adam BV cs versus Stichting de Thuiskopie en Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen (SONT), alsmede van de brief van het kabinet aan uw Kamer van 17 april jl. Hoewel Platform Makers de effectiviteit en wenselijkheid van een downloadverbod betwijfelt, is het gevolg van dit arrest dat downloaden uit illegale bron in Nederland een onrechtmatige daad is. Vast staat na het arrest dat alleen middels aanpassing van de Europese Richtlijn verandering in deze situatie te brengen is. Het kabinet schrijft in haar brief geen aanleiding of noodzaak te zien om naar aanleiding van het arrest de Nederlandse wet aan te passen. Het kabinet is derhalve naar wij begrijpen niet van plan downloaden uit illegale bron expliciet strafrechtelijk te verbieden, noch wil het kabinet de thuiskopie exceptie in de Auteurswet wijzigen. Wij zijn blij met deze keuzes van het kabinet en verzoeken de Tweede Kamer deze beleidslijn te steunen.”