Correspondentie

Platform Makers reactie op tussenstandbrief

Geachte griffie,

Bijgevoegd zenden wij u de reactie van Platform Makers op de brief van Minister Dekker betreffende de eerste bevindingen Wet Auteurscontractenrecht. Wij verzoeken u onze reactie met bijlage onder de leden van de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid te verspreiden.

 

Bij voorbaat dank.

 

Met vriendelijke groet,

 

Erwin Angad-Gaur, voorzitter Platform Makers

Download brief

Download bijlage bij brief (Werken voor een kratje bier en andere oneerbare voorstellen)