Actueel

Steunfonds Rechtensector van start met 10 miljoen euro

Vandaag start het Steunfonds Rechtensector. Een initiatief van de Federatie Auteursrechtbelangen.

De Federatie Auteursrechtbelangen, met de drie aangesloten koepels Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie (PCMI) en VOI©E, heeft dit initiatief genomen om rechthebbenden in de rechtensector te steunen nu activiteiten stil zijn gevallen als gevolg van de COVID-19 maatregelen die de overheid heeft moeten treffen.

De collectieve beheersorganisaties Buma/Stemra, Sena, NORMA, LIRA, VEVAM en Pictoright dragen zorg voor de private financiering van het fonds met 5 miljoen euro. De minister van OCW heeft vandaag bekend gemaakt dat zij dit bedrag zal verdubbelen. Het doel van de overheidsbijdrage is om het creatieve proces van de totstandbrenging van (nieuwe) werken (boeken, journalistieke werken, beeld, muziek en films) te stimuleren.

Het Steunfonds Rechtensector wordt op dit moment nader uitgewerkt door de Federatie Auteursrechtbelangen en de betrokken collectieve beheersorganisaties. Voor de uitvoering staan diverse sociaal-culturele fondsen van deze organisaties klaar.

Erwin Angad-Gaur, voorzitter van Platform Makers: “Uiteraard zijn we blij met de bijdrage van het ministerie en met de bereidheid van alle betrokken CBO’s zich voor hun rechthebbenden in te zetten.

We beseffen daarbij dat op meer dan honderdduizend getroffen zzp’ers in de cultuursector 10 miljoen euro de nood uiteraard bij lange na niet kan ledigen. Toch hopen wij hiermee een klein verschil te kunnen maken door makers in staat te stellen te blijven creëren en te werken aan een herstart van de sector. Door gericht en met oog voor diversiteit in meerdere projecten en fondsen bijdragen te bieden.

Belangrijk is ook de erkenning van de Minister dat de makers zelf, vaak werkzaam buiten de gesubsidieerde sectoren, additionele steun verdienen en nodig hebben. Die erkenning zal ook in het verdere verloop van de huidige crisis van groot belang zijn.”

Lees meer over het Steunfonds via www.auteursrecht.nl/federatie