Correspondentie

Aan de leden van de vaste commissie Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer

Amsterdam, 1 oktober 2018

Aan de leden van de vaste commissie
Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer

Geachte dames en heren,

In vervolg op het u eerder toegezonden boekje “Werken voor een kratje bier” en onze
schriftelijke reactie op de brief van Minister Dekker, organiseerde Platform Makers
donderdag 27 september in Nieuwspoort onder dezelfde titel een debat waarin makers hun
ervaringen in de contractpraktijk deelden met beleidsmakers.

De bijeenkomst organiseerden wij voorafgaand aan het Algemeen Overleg Auteursrecht
op 4 oktober met de bedoeling u de ervaringen mee te kunnen geven.
Die kunt u uit bijgevoegd verslag vernemen.

Met vriendelijke groet,

Erwin Angad-Gaur,
voorzitter Platform Makers
Download