Pers

Eerste uitspraak geschillencommissie Auteurscontractenrecht: Makers Soof 2 krijgen hogere vergoeding

Regisseur Esmé Lammers en scenarist Marjolein Beumer krijgen een extra vergoeding voor hun werk aan de hitfilm Soof 2. Dat bepaalde de geschillencommissie Auteurscontractenrecht in haar eerste uitspraak.

In 2015 werd, na lange lobby van de gezamenlijke vakbonden en beroepsorganisaties van makers, verenigd in Platform Makers, het Auteurscontractenrecht in Nederland ingevoerd. De nieuwe wet bevat onder meer een recht op een billijke vergoeding en op een extra vergoeding bij bestsellers.

Ook voorziet de wet in de oprichting van een geschillencommissie Auteurscontractenrecht waar makers laagdrempelig en tegen lagere kosten dan bij de rechter een beroep op de nieuwe wet kunnen doen. Platform Makers onderhandelde met producenten verenigd in Platform Creatieve Media Industrie twee jaar geleden het reglement voor de nieuwe commissie uit.

Uitspraak
De commissie gaat mee in de klacht van Lammers en Beumer en stelt dat de producenten 10 en 12 procent van de royalty’s (10 en 12 procent van tot op heden € 346.744,-) moeten afdragen. (Schrijver en regisseur ontvingen eerder 5 en 7 procent.) De producenten ontvingen zelf 50 procent van de royaltyvergoeding, een verhouding die de geschillencommissie “ernstig onevenredig” noemt. Een verhoging van de vergoeding aan de makers met 5% doet volgens de commissie meer recht aan de essentiële bijdrage die beiden aan het succes leverden.

Een goed begin
Erwin Angad-Gaur (voorzitter Platform Makers): “Allereerst natuurlijk onze felicitaties aan Lammers en Beumer. Veel makers durven hun recht niet te halen en het was natuurlijk extra spannend te zien hoe de eerste klacht uit zou pakken. Hoe de geschillencommissie die nieuwe wet naar de praktijk zou vertalen. De uitspraak is niet alleen een opsteker voor Lammers en Beumer zelf, maar ze helpen hier al hun collega’s mee. Een goed begin dus. Daarnaast moet ik mijn complimenten maken aan producenten Millstreet en Keyfilm. Dat klinkt gek misschien, maar in tegenstelling tot de meeste filmproducenten, platenmaatschappijen, de publieke en de commerciële omroepen en vrijwel alle printuitgevers hebben zij aangedurfd zich bij de commissie aan te sluiten. Vorige week nog lieten NVJ, DuPho en BNO weten dat de Persgroep opnieuw geweigerd heeft zich bij de geschillencommissie aan te sluiten. De Minister van Rechtsbescherming berichtte vorige maand de Tweede Kamer dat de Publieke Omroep ook weigert. Uit angst voor klachten. De producenten van Soof 2 waren bereid te laten beoordelen of sprake is van een redelijke vergoeding volgens de wet. Die bereidheid zou minimaal ook een door ons allemaal gefinancierde publieke omroep moeten hebben.

We roepen daarom ook andere makers op klachten in te dienen bij de geschillencommissie en desnoods bij de rechter, en roepen producenten en exploitanten op dit, zoals de wetgever bedoeld heeft, laagdrempelig mogelijk te maken. We vragen de overheid opnieuw exploitanten daartoe te bewegen en desnoods te verplichten. Niemand moet willen dat de wet bewust omzeild wordt door klachten zo moeilijk mogelijk te maken.”

 

 
Download