Actueel

Na een lang wetgevingstraject is vandaag het Auteurscontractenrecht van kracht geworden

Na een lang wetgevingstraject is vandaag het Auteurscontractenrecht van kracht geworden. De nieuwe wettelijke bescherming is geldig voor contracten die vanaf de inwerkingtreding van de wet worden afgesloten. Platform Makers dankt alle partijen die aan deze belangrijke wetswijziging hebben meegewerkt en zal zich sterk blijven maken voor verdere verbeteringen van de positie van auteurs en artiesten, onder meer tijdens de evaluaties van de nieuwe wet, 2,5 en 5 jaar na inwerkingtreding.