Actueel

Platform Makers en PAM (Portal Audiovisuele Makers) roepen de fracties van de Eerste Kamer op invoering van het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht per 1 juli mogelijk te maken.

Platform Makers en PAM (Portal Audiovisuele Makers) roepen de fracties van de Eerste Kamer op invoering van het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht per 1 juli mogelijk te maken. Na de beantwoording van de (eerste) schriftelijke ronde van de Eerste Kamer door het kabinet is invoering van de nieuwe wettelijke bescherming slechts mogelijk indien de Eerste Kamer voor het Kamerreces tot stemming overgaat. Mede gezien de door voormalig Staatssecretaris Teeven toegezegde evaluatie na vijf jaar (en tussenevaluatie na tweeeneenhalf jaar) doen Platform Makers en PAM een beroep op de Eerste Kamer de wettelijke basis voor betere bescherming van makers tegen eenzijdige wurgcontracten per 1 juli mogelijk te maken. Dinsdag besloot de Eerste Kamer tot een tweede schriftelijke ronde. Wij verzoeken de fracties met klem hiervan in het belang van rechtszekerheid en meer evenwicht in de sector af te zien en mee te werken aan spoedige invoering.
Download