Correspondentie

Reactie Platform Makers wetgevingsoverleg

Amsterdam, 13 november 2020

 

Betreft: Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt en Wetsvoorstel wijziging wet Toezicht collectief beheer
Download